Diensten

Onze diensten

Wij adviseren professionele marktpartijen bij het succesvol in de markt zetten van nieuwbouwprojecten. Onze dienstverlening is gericht op het hele traject van projectontwikkeling tot verkoop. Want elk project is uniek en vraagt om een specifieke, op de consument gerichte, aanpak. Lees meer over de verschillende mogelijkheden.

Woningmarktconsultancy

Wij creëren zakelijke kansen voor u

Woningmarktconsultancy speelt een essentiële rol in de samenwerking tussen projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, aannemers, beleggers en gemeenten. Het is gericht op het realiseren van een goed en afzetbaar woonproduct tegen het beoogde financiële eindresultaat. Met woningmarktconsultancy brengt BrouwersMoors & Partners partijen bij elkaar en creeërt zakelijke kansen voor u.

Al in de ontwikkelfase van een nieuwbouwproject delen wij graag onze kennis met betrokken partijen. Dat is ook het moment voor een gedegen marktonderzoek. Daarmee brengen wij voor u de wensen en behoeften van woningzoekenden in kaart.

We onderscheiden drie situaties voor het marktonderzoek:

 1. Het projectplan is grotendeels ingevuld: BrouwersMoors & Partners doet marktonderzoek naar de haalbaarheid en brengt advies uit over succesfactoren.
 2. Het projectplan is gedeeltelijk ingevuld, maar enkele vragen en opties staan nog open. BrouwersMoors & Partners adviseert over een succesvolle invulling daarvan.
 3. Het projectplan moet nog ontwikkeld worden. BrouwersMoors & Partners onderzoekt de behoefte in de markt. Wij hebben goede ervaringen met open ateliers. Dat zijn bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan met potentiële woningzoekenden. Zo kunnen we exact peilen waaraan behoefte bestaat. Het levert u waardevolle informatie op voor de invulling van uw nieuwbouwproject.

BrouwersMoors&Partners is een begrip binnen de woningmarktconsultancy. Naast marktonderzoek bieden wij u:

 • SWOT-analyse van de locatie
 • Advies over woningtypologieën
 • Beoordeling plattegronden in diverse fasen (SO, VO, DO)
 • Advies over verkoop- en verhuurprijzen
 • Advies over contracten

Marketingadvies

Slim inzetten van marketinginstrumenten

Marketing vraagt om creativiteit. Om het slim inzetten van beschikbare middelen en instrumenten. Om het kennen van de doelgroep en weten hoe je die bereikt.

De keuze voor de inzet van marketinginstrumenten heeft grote invloed op het succes van uw nieuwbouwproject. Het kan de beslissende factor zijn in het verkooptraject.

BrouwersMoors & Partners heeft ruime ervaring met marketingadvies. Wij weten welke marketinginstrumenten werken, en welke niet. Al bij meer dan 100 grootschalige en kleinschalige nieuwbouwprojecten hebben wij een actieve rol in de marketing vervuld.

BrouwersMoors & Partners adviseert u over de verkoopstrategie. Samen met u stellen wij een projectgericht marketingplan op. Wij bieden u:

 • Advies over de verkoopstrategie
 • Opstellen van het marketingplan
 • Advies bij het opstellen van de verkoopbrochure
 • Advies en begeleiding van (de start van) de verkoop
 • Tips en advies voor en tijdens het verkoopproces

Verkoopmanagement

Meer aandacht, meer succes!

BrouwersMoors & Partners organiseert voor u de verkoop van de nieuwbouwwoningen. Wij hebben daarvoor de juiste expertise in huis en beschikken over jarenlange ervaring.

Het uitbesteden aan BrouwersMoors & Partners van het verkoopmanagement ontzorgt u van zaken als:

 • Het organiseren en voorbereiden van de verkoop
 • Het voeren van individuele verkoopgesprekken
 • Coördinatie, registratie en communicatie over de voortgang van de verkoop
 • Zorgdragen voor ondertekening van alle relevante overeenkomsten
 • Aanspreekpunt voor kopers en verkopers
 • Aftersales

Bij de verkoop van uw nieuwbouwwoningen gaan wij voor het maximale resultaat. Met persoonlijke aandacht en begeleiding geven wij potentiële kopers het vertrouwen de woning te kopen. Ons motto is niet voor niets: meer aandacht, meer succes!

Wij realiseren ons dat het kopen van een nieuwbouwwoning een feest moet zijn voor elke koper. Ze hebben wensen en ideeën over hun nieuwe woning. Daar luisteren we naar en we denken met hen mee. De opties voor meer- en minderwerk nemen we in alle rust met hen door en reacties van potentiële kopers koppelen we terug aan u. Met deze waardevolle informatie blijft u in contact met uw doelgroep.

We bezoeken de kopers thuis en op momenten dat het voor hen het beste uitkomt. Graag ‘s avonds of in het weekend een afspraak? Dat is voor ons geen probleem.